Gång- och cykelväg

I slutet av 2023 skrev föräldrar i Ödestugu ett Jönköpingsförslag med önskemål om en gång- och cykelväg i Ödestugu, i syfte att förbättra trafikmiljön i Ödestugu som upplevs otrygg.

Alla förslag som får mer än 100 röster, tas upp och handläggs i Kommunfullmäktige. Förslaget om en gång- och cykelväg fick 214 röster, vilket var mycket uppmuntrande! Förslaget togs upp i Kommunfullmäktige som därefter skickade ärendet vidare till Stadsbyggnadsnämnden.

Tyvärr valde Stadsbyggnadsnämnen att avslå vårt Jönköpingsförslag och hänvisar till att frågan tas i beaktande inom ramen för samarbete med Trafikverket.

Boende i Ödestugu lyfte frågan om en gång- och cykelväg under dialogmötet med Jönköpings kommun i Sockenhuset den 14 mars. Politiker och tjänstemän uttryckte en förståelse för såväl frågans engelägenhet som utmaningarna att få gehör för den hos myndigheterna. De tog med sig frågan tillbaka och lovade att titta närmare på det.

Vi uppdaterar webben löpande när vi får ny information relaterat detta ärende.

Sveriges Radio P4 besökte Ödestugu och intervjuade barn och föräldrar i samband med att vårt Jönköpingsförslag lanserades>