Gång- och cykelväg

I slutet av 2023 skrev föräldrar i Ödestugu ett Jönköpingsförslag med önskemål om en gång- och cykelväg i Ödestugu, i syfte att förbättra trafikmiljön i Ödestugu som upplevs otrygg.

Alla förslag som får mer än 100 röster, tas upp och handläggs i Kommunfullmäktige. Förslaget om en gång- och cykelväg fick 214 röster, vilket är mycket uppmuntrande! Vi har nu fått besked om att Kommunfullmäktige skickat frågan vidare till Stadsbyggnadsnämnden. Vi uppdaterar webben löpande när vi får ny information relaterat detta ärende.

Sveriges Radio P4 besökte Ödestugu och intervjuade barn och föräldrar i samband med att vårt Jönköpingsförslag lanserades>