En lekplats för alla sinnen

Under hösten 2019 berikades området i anslutning till Bagarstugan och Sockenhuset med en lekplats. Stort tack till Jordbruksverket/Länsstyrelsen och Jönköpings kommun för ett bidrag som gjorde denna dröm till verklighet. Att angöra en lekplats är dock betydligt dyrare än vad man kan tro, varpå vi tillverkat en stor del av lekplatsens saker på egen hand. Så också ett stort tack till alla som bidragit med grejer, tid, upplåtit traktorer och andra redskap för att ett stort antal bybor skulle kunna anlägga denna lekplats under gemensamma arbetsdagar. Och ett speciellt tack till fritids för färgglada stenar!

Vår förhoppning är att lekplatsen ska komma många till del. Hemmavarande föräldrar och barn, gäster i Bagarstugan, besökare på Sommarkvällarna, förskola, familjedaghem och fritids, för att nämna några.

På lekplatsområdet finns ett par fruktträd och ett stort antal bärbuskar. Här är det fritt fram för lekplatsens alla besökare att förse sig när frukten och bären är mogna.

Lekplatsen kontrolleras regelbundet för att säkerställa att inga redskap gått sönder etc. Om du upptäcker något konstigt, kontakta Sockenrådet. Projektet blev verklighet genom att många gick samman och bidrog på olika sätt. Vår förhoppning är att denna anda fortgår och att vi alla är rädda om vår lekplats. Vi har försökt att utforma platsen för att i möjligaste mån undvika olyckor, men det är tyvärr en omöjlighet att skydda sig mot alla eventualiteter, så vi vädjar till sunt förnuft hos såväl små som stora.

Varmt välkomna till byns lekplats!