Prästkragens familjedaghem

Kommunalt familjedaghem
Jag heter Agneta Arvidsson och är dagbarnvårdare i Ödestugu. Jag arbetar i mitt hem med en mindre barngrupp som varierar lite i antal under åren, beroende på barnens ålder och schema. Förskolans läroplan är vägledande för mig och jag arbetar efter Jönköpings kommuns lokala verksamhetsplan för Pedagogisk omsorg med mål inom följande områden:

• NORMER OCH VÄRDEN
• UTVECKLING OCH LÄRANDE
• BARNS INFLYTANDE
• FAMILJEDAGHEM OCH HEM
• UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
• ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Mina mål:
• Att varje barn utvecklar en förmåga att känna och visa omsorg och omtanke om andra människor, djur och miljön
• Att varje barn utmanas och utvecklar sina förmågor och intressen
• Att varje barn känner sig tryggt och jämställt bemött och att det ser sig som en viktig del i barngruppen
• Att varje barn skall få goda vanor vad gäller hygien och kost
• Att varje barn skall ha stort inflytande och kunna påverka sin vistelse
• Att föräldrarna känner sig delaktiga

För att nå dessa mål erbjuder verksamheten bl.a:
• En lugn och trygg omsorg i hemmiljö, där oftast samma vuxen har ansvar för barnet hela dagen och kan berätta hur barnet har haft det.
• En pedagogik som utgår från att lärande alltid sker.
• Ett jämställt bemötande
• Daglig språkträning genom bl.a sång, sagor, ramsor och samtal
• Hemlagad mat där jag strävar efter att laga maten från grunden med svenska råvaror och ekologiskt så långt det är möjligt.
• Både planerad verksamhet och gott om tid för lek. Utevistelse i stor och barnvänlig trädgård och skogen inpå knuten.
• Aktiviteter som t.ex utflykter, teaterbesök, studiebesök och viss samverkan med förskolan. Idrott har vi i sporthallen en dag varannan vecka. När vi går till olika aktiviteter får vi tillfälle att träna oss i trafiken.
• Regelbundna utvecklingssamtal och föräldramöten.

Jag har vikarier som täcker upp vid sjukdom och ledighet.

Citat från en förälder
Det är en fantastisk verksamhet på Prästkragens familjedaghem! Här finns ett enormt engagemang och barnen får testa på många olika projekt. Vår familj föredrar småskaligheten och tycker det känns tryggt att det är samma person som man lämnar barnet till, som tröstar och uppmuntrar på dagarna och som berättar hur dagen har varit när man kommer och hämtar. Vi tycker det är en perfekt kombination av pedagogisk verksamhet och trivsam hemmiljö!


Välkommen att hälsa på!
Agneta Arvidsson tel. 072-7194257

Prästkragens familjedaghem

Några av barnen från Prästkragen på kosläpp hos en av byns bönder.

Sommaravslutning med syskon och föräldrar i Prästgårdens trädgård

Pepparkaksbak i Bagarstugan

Läs mer om kommunens familjedaghem >