Sockenrådet i backspegeln

Sockenrådet är en ideell förening och bildades 1983, i en tid då barnantalet minskade i Ödestugu. Skolan var nedläggningshotad och bygden höll på att avfolkas. Bildandet av sockenrådet började egentligen med ett stormöte eller snarare ett protestmöte mot kommunens planer på att lägga ner skolan, året var 1982, och politiker och tjänstemän var inbjudna.

Efter mötet bildades Sockenrådet som ett lokalt forum i dialogen med kommunen. Första tidens arbete gick i huvudsak ut på att häva nedläggningshotet, och att starta förskola och dagis. Vätterhem kontaktades även för att få till hyreslägenheter i byn. 1991 Köpte Sockenrådet det hus som man idag kallar Sockenhuset. Man började med våffelservering under sommarens onsdagskvällar. År 1993 köpte man in en begagnad minigolfbana. Senare byttes denna ut mot en helt ny anläggning. Detta år var det även premiär för byns egen lilla tidning, Ödestugubladet.

Början på 2000-talet arbetade vi mycket med att kunna få bygga till skolan. Våren 2004 sattes spaden i jorden för den nya sporthallen och biblioteket. Invigningen var redan i december samma år. Sockenrådet skänkte en klättervägg till hallen och en dataanläggning till biblioteket.

År 2004 avled förra ägaren av lanthandel. Inga arvingar fanns. Därför gjordes en ansökan hos arvsfonden och vi fick överta lanthandeln. Övertagandet skedde ihop med Hembygdsföreningen och var förenat med stora kostnader och man har nu tillsammans lagt ner ca 900 timmar ideellt arbete på renovering.

Sockenrådet följer sin tid och driver de frågor som de som bor här tycker är viktiga. Fiber installerades strax före coronapandemin då många jobbade hemifrån, Bagarstugan har blivit en uppskattad mötesplats, naturlekplatsen uppskattas av bygdens barn, vi har drivit på frågan om en ny förskola och den handikappanpassade toaletten vid torget vid lanthandeln fyller sin funktion. Bara för att nämna några av de frågor vi arbetet med de senaste åren.

Kontakta Sockenrådet >