Ödestugu skola

Ödestugu skola bildar tillsammans med Tenhultsskolan, Tenhults skolområde. Skolan i Ödestugu ligger i ett lugnt och trivsamt område, med naturen runt knuten. I anslutning till skolan ligger byns bibliotek och en fin sporthall som ofta används av skolan.

Vi tror på trygghet som den bästa grunden när ett barn ska lära och utvecklas positivt. Hit är barnen välkomna redan som förskolebarn och kan sedan fortsätta i samma trygga och välkända miljö till och med årskurs sex.

Samarbetet mellan fritids, förskola och skola genomsyrar verksamheten i de lägre stadierna. Barnen har möjlighet att få bra omsorg och pedagogisk verksamhet på våra fritidshem både före och efter skoldagen.

Det finns mellan 50-70 elever på skolan. Antalet varierar något år från år beroende på barnkullarnas storlek. Men det är just småskaligheten som många av föräldrarna ser som den stora fördelen med landsbygdsskolan. Så här sa en förälder:
– Det märks att det är en trivsam arbetsplats med ett klimat där alla – både barn och vuxna – är viktiga. Det sitter liksom i väggarna. Jag tycker det känns bra att lämna mitt barn på en arbetsplats där människorna trivs och vill utvecklas tillsammans. Då vet jag att mitt barn möts av positiva, varma och kompetenta vuxna.

Läs mer om skolan >