LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

LRF:s vision är att få landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

LRF arbetar för att ge högsta prioritet åt de politiska förutsättningarna för den gröna näringen. Organisationen satsar på opinionsbildning och arbetar för att ungdomar ska göra sina studie- och yrkesval i den gröna näringen. LRF ger även stöd till sina medlemmar i utvecklingen av deras företag.

Lokala kontaktpersoner:
Lisbeth Rostedt 070-578 14 77 och Jakob Elg 073-203 08 01.