Svenska kyrkan

Ödestugu kyrka byggdes troligen i slutet av 1200-talet. Förmodligen har det varit en träkyrka på platsen även tidigare; man har hittat en stock i taket till sakristian som är äldre än själva kyrkan.

Till de äldre inventarierna hör dopfunten som är gjord av den s.k. “Lekerydsmästaren” som beräknas verkat i början av 1200-talet. Kyrkan har under århundradena byggts till för att ha dagens 150 sittplatser. I likhet med andra medeltidskyrkor var den från början utrustad med mycket små fönster, de nuvarande kom till under restaureringen på 1750-talet.

Målningar från 1600-talet har delvis kunnat tas fram under putsad vägg. Sakristian är samtida med kyrkan, ett ursprungligt mycket vackert blyinfattat fönster finns där. Nischer i väggarna från katolsk tid då helgonbilder var placerade där. Runt fönstren i kyrkan finns märkliga draperimålningar från 1700-tal, påminnande om teaterridåer, ovanliga och av okänd mästare.
Inne i kyrkan hänger vackra ljuskronor i mässing tillverkade av finsmeden Johan Engholm som verkade i socknen.

Under danskens härjningar på 1500- och 1600-talet gömde folket sig i kyrkan och kunde därifrån försvara sig själva och bevara kyrkan. Skotthål i kyrkoporten är ett minne från krigstiderna.
I kyrkan firas gudstjänster, dop och bröllop. Under sommarmånaderna anordnas på onsdagskvällarna de populära “Musik i Sommarkväll”. I anslutning till kyrkan ligger församlingshemmet och här samlas olika barngrupper under veckorna.

Läs mer om kyrkans verksamhet här >>