Utflyktsmål

Tre brunnar
En märklig plats; tre små gölar belägna på en ö i Konungsö mosse. Informationstavla finns på platsen. Endast tillgänglig under torra delar av året. Parkera bilen i Gullåkra eller Konungsö

Lyngemadssjön & Skomarkens kammare
Naturreservat kring sjön. Mycket varierad natur med flerhundraårig skog samt en grotta som kallas Skomakarens kammare. Det sägs att en skomakare gömde sig i grottan då han inte ville vara med och strida i ett av Sveriges många krig mot Danmark.

Spexeryds Gruvor
Manganbrytningen i Spexeryd startade på 1830-talet. Under andra världskriget skeppades stora mängder mangan till den tyska vapenindustrin. Sedan nedläggningen 1946 har alla byggnader rivits eller förfallit, bara fundamenten och rester av hissmaskineriet är det som syns ovan jord….

Ödestugu kyrka
Kyrkan ligger på höjden mitt i byn. Den uppfördes på 1200-talet. I järndörren på kyrkans östra del ses kulhålen från stridigheter med Danskarna år 1611, då byborna sökte skydd i kyrkan.