Barnomsorg och skola

I Ödestugu by finns såväl förskola, familjedaghem och skola upp till årskurs sex. Läs mer om de olika enheterna i menyn.