Hembygdsföreningen

Vi arbetar med att bevara, vårda och tillgängliggöra historiska minnen från livet och människorna i Ödestugu socken för nuvarande och kommande generationer. Hembygdsföreningen äger och förvaltar hembygdsgården och gamla Lanthandeln i Ödestugu. Lanthandeln ägs numera tillsammans med Ödestugu sockenråd. Hembygdsföreningen bildades 1938.

Föremål och foton från år 1900 och framåt görs tillgängliga. I hembygdsgården finns en permanent utställning av en stor mängd historiska föremål. I gamla Lanthandeln välkomnas besökare varje sommar till en fotoutställning, där alla kan ta del av gamla fotografier från tidigare generationer.

Lanthandelns inredning i bostaden och i affären är bevarad intakt, det ser ut idag som det gjorde förr.

Hembygdsföreningen arrangerar årliga aktiviteter kring våra högtider och kring historiskt intressanta personer och platser.

Exempel på övriga aktiviteter:

– Adventsmarknad. Årlig och välbesökt. Arrangeras sedan 2010. Försäljning av hembakt bröd, godis, knäckäpplen, julkärvar och mycket mer.

– Midsommarfirande. Dans kring majstången uppe vid Hembygdsgården, lockar över 200 deltagare. Traditionsenlig friluftsgudstjänst.

– Historiska torpvandringar i trakten under ledning av kunnig guide från Hembygdsföreningen.

– Restaurering av byggnader. Under 2015 skall bland annat en ny gärdesgård uppföras vid hembygdsgården, enligt gamla tiders hantverkstradition. Dessutom deltar hembygdsföreningen i ett omstruktureringsprojekt i byggnaderna kring Lanthandeln, för att möjliggöra bygget av en bagarstuga så småningom.

– Sammanställning av hembygdshistoria, medhjälp vid släktforskning.

Lite historia

2013
Ödestugu Hembygdsförening firar 75 år och uppmärksammar traktens världsberömda uppfinnare Gideon Sundbäck, som uppfann det moderna blixtlåset 1913. Jubileet genomfördes 28 september 2013 på Gideon Sundbäcks barndomshem Sonarps Gård och bjöd på en spännande föreläsning av teknikjournalisten Mats Karlsson, tipspromenad, ostkakeservering, brevutställning och mycket mer.

2010
Ödestugu Adventsmarknad arrangeras för första gången i samarbete med sockenrådet.

2008
Hembygdsföreningen firar 70 år med en stor fest uppe vid hembygdsgården. Musik, mat och mycket folk.

1978
En backstuga (Folkes stuga) som varit undantagsstuga vid Ulfstorps kvarn flyttades till södra delen av hembygdsparken år 1978. Denna restaurerades i samband med flytten till ursprungligt utseende med bland annat öppen spis och handmålade tapeter.

1949
År 1949 förvärvades en loftbyggnad av Isak Klasson, Smedstorp. Den uppfördes som flygelbyggnad på västra sidan av hembygdsgården.

Från Ljungsberg lyckades man anskaffa en stolpbod som tidigare använts som sädesmagasin. Den finns som flygelbyggnad i västra backsluttningen.

1938
Ödestugu Hembygdsförening bildades den 21 maj 1938 på initiativ av medlemmar i dåvarande Ödestugu Hushållskrets. Vid deras årsmöte den 18 september 1937 tillsattes en kommitté med uppgift att förbereda bildandet av en hembygdsförening.

I protokollet från den 21 maj står det i § 4:
”Sammanträdet beslöt enhälligt att bilda en hembygdsförening”. I nästa paragraf beslöts att med tacksamhet mottaga den av Axel Svenssons stärbhus i Svenshult skänkta byggnad som var mycket lämplig som hembygdsgård.

Stugan har tidigare varit mangårdsbyggnad på en av gårdslotterna i Svenshult och en tid rymdes den ambulerande småskolan i stugans stora rum. Huset torde, liksom övriga byggnader i hembygdsparken, härstamma från 1770-talet.

Hembygdsgården och Lanthandeln
Under årens lopp har en mångfald gamla redskap, möbler och husgeråd samlats till hembygdsgården. Bland annat finns en helt identisk gammal skomakarverkstad. På detta sätt kan mycket av det gamla bevaras åt eftervärlden.

Hembygdsföreningen har fått överta värdefull fotodokumentation av handlare K A Svensson. Här finns bilder och glasplåtar av livet och människorna i Ödestugu från år 1900 och framåt. Varje sommar har föreningen utställning i lanthandeln, där allmänheten kan ta del av de gamla fotografierna. Det finns fortfarande en stor samling glasplåtar som ej gjorts kort av ännu, men det arbetet fortsätter.

Fastigheten med lanthandeln har, efter sista handlaren Margit Svensson, övertagits från allmänna arvsfonden av hembygdsföreningen och sockenrådet. Med hjälp av olika bidrag och gåvor samt många timmars ideellt arbete har byggnaderna renoverats och står nu fina i byn.

Kontaktperson för Hembygdsföreningen: Jonathan Karlsson, ordförande: jonthekarlsson@gmail.com

Besök gärna Ödestugu Hembygdsförening på Facebook >