Jönköpings segelflygklubb

Jönköpings segelflygklubb startade tillsammans med Jönköpings flygklubb 1933 och hette bara Jönköpings flygklubb och använde flygfältet på A6 som bas. 1935 blev segelflygarnas första flygplan ”Loppan” klart och den första starten med glidflygplanet skedde 30 juli samma år. Man flyttade även ner till det nybyggda Jönköpings flygfält som invigdes i augusti samma år.

1969 skrevs arrendeavtalet på för fältet i Ödestugu och 1971 började flygklubbens dåvarande segelflygsektion nyttja fältet fullt ut. 1973 splittrades klubbarna och Jönköpings segelflygklubb bildades och stationerades permanent på Ödestugu.

Ödestugu lämpar sig bra för segelflygning då det är lätt att ta sig ur kontrollerad luft och flyga i så kallad fri luft (utan krav på kontakt med flygledning under 3000m) och markens beskaffenhet i vår del av Småland gör att vi har mycket goda förutsättningar för bra termik (stigande varmluft) som vi använder när vi flyger.

Klubben har för närvarande fyra segelflygplan, ett bogserflygplan och en motorseglare + några privatägda flygplan. Vi är trots vår storlek (100-talet medlemmar med 30-50 aktivt flygande) en av de mest aktiva klubbarna i Sverige om man tittar på flygtid.

Är man intresserad av att prova på att flyga eller ta ett certifikat så hjälper vi gärna till. Vi säljer även presentflygningar och kan göra provlektioner med grupper om så önskas.

Är ni nyfikna på att flyga i ett fantastiskt landskap med endast vindbrus som ljud och naturen som motor är ni varmt välkomna att kontakta oss >