Älgabäcksryds älgskötselområde

Älgabäckens ÄSO bildades 2007 och är en frivillig sammanslutning mellan markägare och jägare inom älgförvaltningsområde fyra i F län. Älgabäckens ÄSO omfattar ca: 27000 ha mark hos 36 älgjaktlag inom Rogberga, Barnarp, Ödestugu, Malmbäck, Svenarum och Byarums socknar. I stort sett all mark inom Ödestugu socken ansluten till ÄSO.

Föreningens styrelse består av elva personer som väljs på årsmötet i slutet av april varje år. Vart tredje år tar styrelsen fram en plan för sk. adaptiv förvaltning av traktens älgstam. Denna plan granskas och godkänns sedan av Länsstyrelsen. Vid för stora avvikelser i avskjutningen från planen kan denna revideras årligen. Som underlag i framtagandet av planen har man ett omfattande inventeringsunderlag som flyg, spillnings, älgobs och betestrycks-inventeringar. Styrelsen delar sedan ut antalet älgar som ska skjutas till de olika jaktlagen allt efter lagets storlek och tillgången på älg.