Historien om Ödestugu

Ödestugu socken tillhör Jönköpings kommun av Tveta härad. Tidigare ingick Ödestugu i Västra härad, som tillsammans med Östra härad utgjorde det urgamla ”smålandet” i Njudung. Namnet Ödestugu har väckt många funderingar och givit upphov till olika förklaringar. Enligt en seg tradition bland befolkningen skulle socknen en gång hetat lilla Åby, men efter digerdöden 1351 då i stort sett hela befolkningen dog ut, skulle namnet ha ändrats till Ödhestuw. Någon litterär beläggning för detta påstående finns dock inte.

Första kända dokument där namnet ”Ödhistuw” förekommer är från år 1295 alltså hela 55 år före digerdöden. Ödhi skall vara ett personnamn och stuw är gammalt namn för stuga. Namnet har genom århundraden stavats på flera sätt: Ödestuffwa, Ödestuge, men sedan 1927 är Ödestugu den officiella formen. Andra platser i socknen som tidigt nämns i dokument är till exempel: Hydhegyll 1349 (Hiegöl) Knutzsthorp 1353 (Knutstorp) Fallom 1495 (Falla) Hensrytn 1349 (Svenseryd) Thordethorp 1380 (Tolarp) Slaetörodh 1397 (Slätteryd). Läs mer om bla Ödestugu på stenåldern, Ödestugu kyrka med rötter från 1250-talet, byns första skolor, Spexeryds gruvor, smalspårig järnväg och världskrigens betydelse här Historien_om_Odestugu>

Läs mer om nutiden i Ödestugu (sporthallen, biblioteket, Sockenrådet mm) genom att klicka på pilen till höger om Om Ödestugu, i menyn.

Vy över Ödestugu på 1930-talet