Älgabäcksryds Missionsförsamling

På en kulle i Älgabäcksryd ligger en vitmålad åttakantig byggnad från 1879. Här finns Älgabäcksryds Missionsförsamling som består av en skara vanliga människor, med en tro på Gud. Vi vill försöka vara en gemenskap där du kan känna dig välkommen att vara med, en gemenskap där vi vill berätta om det som vi tror är det viktigaste av allt. Att vi är älskade av Gud.

Det är i möten med andra som vi växer och utvecklas som människor. På samma sätt är det i mötet med Gud. Möten med andra människor och mötet med Gud påverkar oss, och förändrar oss. Vi inbjuder därför till många ”möten” i missionshuset. Gudstjänster, nattvardsfirande, bibel och bönesamlingar, söndagsskola, scouting, tonår, daglediga, syföreningar, sång och musik m.m.

Missionsförsamling bildades 1878. Församlingen är ansluten till Svenska alliansmissionen, SAM. Vårt geografiska område är Ödestugu socken med omnejd. Vi har ett hundratal medlemmar och i barn och ungdomsgrupperna finns ett 100-tal deltagare.

Läs mer här >