Ödestugu fick Folkhälsopriset 2023

Region Jönköpings läns folkhälsopris tillföll i år Ödestugu Sockenråd för det långsiktiga arbetet med att skapa en levande landsbygd. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde 5 december.

Motivering:
Ödestugu sockenråd har genom ett långsiktigt arbete fått bygden att blomma och bli en eftertraktad mötesplats för invånarna, både i närområdet och längre ifrån. Mycket folk är engagerade i aktiviteterna som ordnas, ofta över generationsgränser. Intäkter från aktiviteter går oavkortat tillbaka till investeringar i bygden. Synergieffekterna är många i användandet av lokaler, uteytor och byggnader. Mötesplatserna som skapats främjar gemenskap och motverkar ensamhet.

– Det är hedrande att ta emot ett pris för många människors engagemang, säger Sofie Rotstedt från Sockerrådet. Det finns en enorm kraft när människor kommer samman och jobbar mot gemensamma målbilder.

-Jag är glad, tacksam och överraskad över utnämningen, säger Nils Erik Andersson som är Sockenrådets ordförande. Samtidigt som det har hänt mycket positivt i vår bygd och vi får utnämningen utifrån det, ser vi oss som representanter för alla ideella föreningar som på olika sätt arbetar för att skapa möteplatser i våra landsbygder.

Till Regionen Jönköpings läns nyhet om Folkhälsopriset >

Foto: Christoffer Hägg