Gång- och cykelväg

I slutet av 2023 skrev föräldrar i Ödestugu ett Jönköpingsförslag med önskemål om en gång- och cykelväg i Ödestugu, i syfte att förbättra trafikmiljön i Ödestugu som upplevs otrygg. Alla förslag som…

Ödestugu fick Folkhälsopriset 2023

Region Jönköpings läns folkhälsopris tillföll i år Ödestugu Sockenråd för det långsiktiga arbetet med att skapa en levande landsbygd. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde 5 december. Motivering: Ödestugu sockenråd har genom…

Tack för adventsmarknaden!

Vi nordbor är vana att november förknippas med mörker och kyla. Men nyhetsrapporteringen från vårt land och vår värld gör att mörkret i år känns än mer påtagligt. Därför känns det extra…