Tack för konstruktivt dialogmöte!

Sockenhuset var fyllt till sista plats den 14 mars, när tjänstemän och politiker från Jönköpings kommun gjorde ett nedslag här för att lyssna in utmaningar och möjligheter för de boende i Ödestugu,…

Gång- och cykelväg

I slutet av 2023 skrev föräldrar i Ödestugu ett Jönköpingsförslag med önskemål om en gång- och cykelväg i Ödestugu, i syfte att förbättra trafikmiljön i Ödestugu som upplevs otrygg. Alla förslag som…

Ödestugu fick Folkhälsopriset 2023

Region Jönköpings läns folkhälsopris tillföll i år Ödestugu Sockenråd för det långsiktiga arbetet med att skapa en levande landsbygd. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde 5 december. Motivering: Ödestugu sockenråd har genom…