Ödestugu fick Folkhälsopriset 2023

Region Jönköpings läns folkhälsopris tillföll i år Ödestugu Sockenråd för det långsiktiga arbetet med att skapa en levande landsbygd. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde 5 december. Motivering: Ödestugu sockenråd har genom…

Tack för adventsmarknaden!

Vi nordbor är vana att november förknippas med mörker och kyla. Men nyhetsrapporteringen från vårt land och vår värld gör att mörkret i år känns än mer påtagligt. Därför känns det extra…

Nu röstar vi för en gång- och cykelväg

Många i vår bygd är eniga om att trafiksituationen genom Ödestugu bykärna vid skola och förskola är ohållbar och att något måste göras innan allvarliga olyckor inträffar. Föräldrar och Sockenrådet har genom…