Finbesök i Ödestugu

I slutet av maj hade vi äran att ta emot en grupp deltagare från Europaforumet i Ödestugu. I år står region Jönköpings län värd för Europaforumet som är en mötesplats för kollegor och beslutsfattare som jobbar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.

Deltagarna på Europaforumet inledde konferensdagarna i Jönköping med olika studiebesök, varpå besöket i Ödestugu utgjorde ett besöksmål. Ödestugu är ett lysande exempel på hur lokal samverkan och kreativt nytänkande kan skapa en mötesplats för alla och hur finansiella projektstöd hjälper till att utveckla och bevara en levande landsbygd.

Sockenrådet fick tillfälle att berätta om byns alla stora och små projekt genom åren och Romy Ehnert delade med sig av sin resa som företagare och hur en knäckebrödskurs i Bagarstugan blev startskottet till hennes verksamhet.

Efter besöket i Ödestugu fortsatte deltagarna sin resa för att då besöka entreprenören Simon Jonegård och Grenåsa Byggnadsvård.