Tack för konstruktivt dialogmöte!

Sockenhuset var fyllt till sista plats den 14 mars, när tjänstemän och politiker från Jönköpings kommun gjorde ett nedslag här för att lyssna in utmaningar och möjligheter för de boende i Ödestugu, Öggestorp och Tenhult. Vi från Ödestugu lyfte framförallt frågan om byggnation, behovet av en gång- och cykelväg och upptagningsområdet för skolskjuts till Ödestuguskolan. Det var en konstruktiv dialog och frågorna processas vidare i olika konstellationer inom kommunen.

Att driva utvecklingsfrågor på landsbygden är ett teamwork och Ödestugu var väl representerat på mötet – stort tack till alla som var där! Och även ett stort tack till alla politiker och tjänstemän som representerade många ämnesområden som är så viktiga för oss som bor på landet. Vi ser fram emot fortsatt dialog!

/Sockenrådet