Välkommen till Ödestugu – En
levande landsbygd

/ Om Ödestugu

Namnet till trots, är Ödestugu en bygd som skjuder av liv.

Här finns möjlighet att bo granne med kohagar och storskogar, men samtidigt finns 80 % av Sveriges befolkning inom 35 mils radie. Det bor knappt 500 personer i Ödestugu Socken. Här finns familjedaghem, förskola, skola, bibliotek och sporthall.

Framförallt finns det en stor portion engagemang. Sommarkväll i Ödestugu drar beroende på väder mellan 400-1100 personer varje onsdagskväll! Allt arbete kring sommarkvällarna sker på ideell basis och de pengar som kommer in går oavkortat tillbaka till bygden. Det har bland annat resulterat i en fin sporthall, lanthandel, bibliotek, bagarstuga, Sockenhus och framför allt – en levande landsbygd!

Aktuellt

Gång- och cykelväg

I slutet av 2023 skrev föräldrar i Ödestugu ett Jönköpingsförslag med önskemål om en gång- och cykelväg i Ödestugu, i syfte att förbättra trafikmiljön i Ödestugu som upplevs otrygg. Alla förslag som…

Ödestugu fick Folkhälsopriset 2023

Region Jönköpings läns folkhälsopris tillföll i år Ödestugu Sockenråd för det långsiktiga arbetet med att skapa en levande landsbygd. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde 5 december. Motivering: Ödestugu sockenråd har genom…

Tack för adventsmarknaden!

Vi nordbor är vana att november förknippas med mörker och kyla. Men nyhetsrapporteringen från vårt land och vår värld gör att mörkret i år känns än mer påtagligt. Därför känns det extra…