Historia

En beskrivning av vår hembygds historia

Ödestugu socken tillhör Jönköpings kommun av Tveta härad. Tidigare ingick Ödestugu i Västra härad, som tillsammans med Östra härad utgjorde det urgamla ”smålandet” i Njudung. Namnet Ödestugu har väckt många funderingar och givit upphov…