Datum - Tid

Folkungasextetten från Linköping framför blåsmusik i varierad ton, och förstärks med slagverkare