Datum - Tid

En stor del av de aktiviteter som genomförs i Ödestugu, är ett resultat av arbetet i Hembygdsföreningen och Sockenrådet. Vi är måna om att skapa en attraktiv landsbygd och Bagarstugan, den nya förskolan, fiberuppkoppling och naturlekplats är några av de frågor vi drivit de senaste åren. Nu sikar vi framåt. Vad tycker du är viktiga förutsättningar för att trivas i Ödestugu-bygden? Den 26 februari kl 19.00 i Sockenhuset har Hembygdsföreningen och Sockenrådet årsmöte. Du får information om året som gått och det ges också tillfälle att ge förslag på nya satsningar. Alla är välkomna! Det serveras naturligtvis fika.