Datum - Tid

Vi har många gemensamt ägda hus i Ödestugu och dessa brukar så en tillsyn under två arbetskvällar, så även i år. Den 3 resp 10 juni kl 18.00, är alla välkomna att hjälpa till. Vi krattar löv, rensar grusgångar och rabatter, putsar fönster, klipper gräs och städar. Ta med en kratta, fönsterputsgrejer etc och kom. Sockenrådet och Hembygdsföreningen brukar bjuda på fika vid dessa arbetskvällar, men för att undvika ev smittspridning av covid-19, gör vi inte det. Men vi sätter på kaffepannan i alla fall, så ta med dig det du önskar till kaffet. Välkomna!

Hitta hitsofie Rotstedt

Via alla