Nu röstar vi för en gång- och cykelväg

Många i vår bygd är eniga om att trafiksituationen genom Ödestugu bykärna vid skola och förskola är ohållbar och att något måste göras innan allvarliga olyckor inträffar.

Föräldrar och Sockenrådet har genom åren lyft trafikmiljön i Ödestugu med olika myndigheter, men än så länge utan resultat. Men den otrygga miljön kvarstår och trafiken ökar dessutom. Barnen känner sig otrygga
på väg till skolan och har nu på eget initiativ tagit frågan vidare genom elevrådet. Många föräldrar är oroliga och frågan har lyfts i skolans föräldraforum.

För att påverka kommunen att inse allvaret använder vi nu möjligheten med ”Jönköpingsförslaget”. Föräldrar har registrerat ett Jönköpingsförslag om en gång- och cykelväg i Ödestugu och nu behöver vi alla hjälpas åt att rösta.

Så här funkar det
» Får förslaget mer än 100 röster måste kommunfullmäktiga ta upp förslaget och handlägga det. Ju fler röster desto större tyngd.
» Alla som är 13 år eller äldre och är folkbokförda i Jönköpings kommun kan rösta. För att rösta på e-tjänsten behöver du e-legitimera dig, men som alternativ kan du rösta på alla kommunala bibliotek, som exempelvis biblioteket i Ödestugu och då behöver du inte ha e-legitimation.
» Förslaget kommer vara publicerat och röstbart under 60 dagar, t.o.m den 5 januari.
» Att rösta är enkelt och är klart med några knapptryckningar!

Direktlänk till förslaget >
» Du hittar även förslaget och kan rösta på Ödestugu bibliotek.

De som är mest oskyddade i trafikmiljön kan inte rösta. Nu hjälper vi barnen!
/ föräldrar i Ödestugu

Ps. återkoppling i denna fråga kommer göras i vår genom Ödestugubladet samt på Ödestugu.se