I två år har vi varit tvungna att ställa in Sommarkväll i Ödestugu men i år kör vi igång igen!
Sommaren 2022 kommer att bjuda på sex Sommarkväll i Ödestugu.
Kyrkan har Musik i sommarkväll vid samtliga tillfällen.
Läs mer om årets sommar kvällar