Sockenrådet
Sockenrådet är en ideell förening vars viktigaste uppgift är att skapa en trivsam bygd. Föreningen bildades 1983 (läs mer om historiken nedan) och arrangerar bland annat Sommarkväll i Ödestugu. Varje sommar jobbar 140 personer med att arrangemanget ska fungera och intäkterna som blir går oavkortat tillbaka till bygden. Det har gjort att vi nu har en fin sporthall, bibliotek, skola, lanthandel och framför allt – en levande landsbygd.
Våren 2017 är en intensiv tid för Sockenrådet, det är mycket på gång i byn just nu.
– Våra drömmar om fiber kommer äntligen att bli verklighet, säger Nisse Andersson, ordförande i Sockenrådet. Under våren påbörjas grävningsarbetet och det ser vi fram emot. Det är en del arbete kvar runt vår fina Bagarstuga och vi hoppas att vi kan realisera planer på en vacker utemiljö under året. Det är många som vill besöka Bagarstugan och vi jobbar på att möta denna efterfrågan på ett bra sätt. Tyvärr har arbetet med kommunens nya förskola dragit ut på tiden, men vi lever fortfarande i tron att projektet startar under året. I mars börjar planeringen för sommarens åtta Sommarkvällar, har ni tips om sångare, musiker, utställare etc så är ni välkomna att höra av er.

Sockenrådet i backspegeln
Sockenrådet är en ideell förening och bildades 1983, i en tid då barnantalet minskade i Ödestugu. Skolan var nedläggningshotad och bygden höll på att avfolkas. Bildandet av sockenrådet började egentligen med ett stormöte eller snarare ett protestmöte mot kommunens planer på att lägga ner skolan, året var 1982, och politiker och tjänstemän var inbjudna.


Efter mötet bildades Sockenrådet som ett lokalt forum i dialogen med kommunen. Första tidens arbete gick i huvudsak ut på att häva nedläggningshotet, och att starta förskola och dagis.
Vätterhem kontaktades även för att få till hyreslägenheter i byn. 1991 Köpte Sockenrådet det hus som man idag kallar Sockenhuset. Man började med våffelservering under sommarens onsdagskvällar. År 1993 köpte man in en begagnad minigolfbana. Senare byttes denna ut mot en helt ny anläggning. Detta år var det även premiär för byns egen lilla tidning, Ödestugubladet.

Början på 2000-talet arbetade vi mycket med att kunna få bygga till skolan. Våren 2004 sattes spaden i jorden för den nya sporthallen och biblioteket. Invigningen var redan i december samma år. Sockenrådet skänkte en klättervägg till hallen och en dataanläggning till biblioteket.

År 2004 avled förra ägaren av lanthandel. Inga arvingar fanns. Därför gjordes en ansökan hos arvsfonden och vi fick överta lanthandeln. Övertagandet skedde ihop med Hembygdsföreningen och var förenat med stora kostnader och man har nu tillsammans lagt ner ca 900 timmar ideellt arbete på renovering.

Vi står som arrangör för “onsdagskvällarna”
Vi står som ekonomisk garant för aktiviteterna i sporthallen.
Vi har även under somrarna kunnat anställa feriepraktikanter, ungdomar från bygden, för bl.a. underhållsarbete på fastigheten & servering.
Vi jobbar med att hitta lösningar för att bygga fler bostäder.

Till sist vill vi Tacka alla i bygden för allt ideellt arbete som läggs ner, inte minst på onsdagskvällarna. Detta arbete är en förutsättning för vårt arbete att bevara och utveckla Ödestugu som en levande bygd!