Martina Ståhl driver hästföretaget Horses of Steel i Älgabäcksryd utanför Ödestugu. Martina är diplomerad och certifierad hästmassör och föder även upp ponny och hästar för sporten.
– Regelbunden massage håller din häst mjuk och genom massage kan man upptäcka problem innan det blivit skador och på det sättet ta bort orsaken innan man behöver behandla en skada, säger Martina. Har skadan redan uppstått så är massage perfekt i rehabiliteringsfasen, det förebygger att det dyker upp problem på andra ställen under rehabiliteringen.

Läs mer om Martina och företaget här >>