Kostnad för att hyra Bagarstugan i Ödestugu

Barn- och ungdomsverksamhet i Ödestugu:
skola, förskola, familjedaghem, UV-scout, Tonår, After school: 150 kr/dag
inkl stenugn och ved: 200 kr/dag.

Boende i bygden*: 500 kr/dag inklusive uppvärmd stenugn och ved för bakning

Privatpersoner utanför bygden*: 1500 kr

*de som bor inom Ödestuguskolans upptagningsområde.

Företag/organisationer: kontakta Nisse för offertförslag.

Alla som hyr Bagarstugan städar lokalen efter sig. Städmaterial finns på plats.

För bokning kontakta Nisse Andersson, 036-940 25 eller 073-026 96 52.