Kontaktpersoner
Ordförande i Sockenrådet: Nisse Andersson 036-940 25.
Schema för de som arbetar under Sommarkvällarna i Ödestugu: Maria Säll 0722-04 63 76.
Hantverksutställare under Sommarkväll i Ödestugu: Emma Thorstensson 070-965 84 39 (ansvarar för hantverkarna inomhus) samt Pia Kopp 076-338 34 86 (ansvarar för utställarna som säljer matrelaterade produkter utomhus). 
Kontaktperson för att hyra Sockenhuset: Bengt Andersson 0709-73 70 21.

info@odestugu.se

Övrigt
Bankgiro: 4046041
Swish: 123 155 69 35