Ulla och Filip Gunnarsson har växt upp i Ödestugu och sett bygden förändras över tid. Filip berättar att det engagemang som präglar bygden idag har sin början i nedåtgående befolkningstrend på 1970-talet.

– Befolkningen minskade från 700 till 350 och byns skola låg i farozonen. I samband med ett protestmöte då kommunen ville lägga ner skolan, blev det tydligt vilket stort engagemang det fanns.

Filip berättar vidare hur de annonserade efter barnfamiljer som kunde flytta till Ödestugu, hur förskolan startades och hur antalet elever i skolan ökade till långt över kommunens beräkningar.
– Det händer något med människor när man jobbar tillsammans, säger Ulla. Förr var det mer grupperingar, men när alla började jobba åt samma håll stärktes sammanhållningen. Det är betydligt trivsammare att bo här nu jämfört med för 50 år sedan! Genom Sommarkvällarna i Ödestugu (även kallat Våffelkvällarna) jobbar man tillsammans med människor i alla åldrar och får många nya vänner.
– Det viktigaste är att skolan får finnas kvar i framtiden, säger Filip. Om det sedan fortsätter att byggas löser sig det andra av sig själv. Engagemanget som finns här är unikt, och det gör bygden attraktiv.