I utkanten av Ödestugu ligger företaget S-O AnderssonBygg. Det startades 1987 av Sven-Olof Andersson som till en början jobbade ensam, men verksamheten växte och företaget har idag tre anställda.
– Vi lånar in och samarbetar med flera underentreprenörer, vilket gör att trots att vi tar relativt stora jobb, trots att företaget inte har så många anställda, säger Sven-Olof. Vi bygger villor, tillbyggnader samt alla förekommande byggnadsarbeten inom industri och jordbruk. Företaget har som specialitet att bygga lösvirkeshus, både stora och små. Bilderna ovan är några av de objekt som vi har utfört. Vi utför även renoveringar av äldre k-märkta byggnader. Ett av de större objekten har varit renoveringen av Krüger-villan, Solliden på Öland.

S-O AnderssonBygg AB
Parken
570 21 Malmbäck
Telefon kontor 036 94017
Bostad 036 94024
Mobil 070 3424810

Bildtexter
Bild 1 – Lösvirkeshus Bankeryd
Bild 2 – Helrenovering Krüger-villan Solliden, Öland
Bild 3 – Lösvirkeshus Hamburgsund
Bild 4 – Lösvirkeshus Åkarp Jönköping