Backsippan är en förskola i Kommunal verksamhet som tillhör Tenhults förskoleområde.

Förskolan är belägen i närheten av Ödestuguskolan i en villa och har nära till skogen och andra naturupplevelser. Det är 15 förskoleplatser med barn i ålder 1-5 år och det arbetar tre personal. Vi köper maten från Ödestuguskolan. Enheten har ett övergripande tema och i år arbetar vi med temat luft. För övrigt arbetar vi med jämställdhet, miljö, matematik, språk och hållbarhet.

Läs mer om förskolan >>