Datum - Tid

SäkerBy är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen, Räddningstjänsten och Polisen. SäkerBy är finansierat genom Leader Västra Småland för att öka tryggheten, kunskapen och attraktiviteten för boende i byar långt från räddningstjänst, ambulans och polis.

Välkommen till en informationsträff som lär dig mer om brandskydd, första hjälpen och HLR/AED. Det blir även information från polisen gällande grannsamverkan.

Läs mer här >>SäkerBy

 

Hitta hit
Sockenhuset
Ödestugu
56031
Sweden

sofie Rotstedt

Via alla