Datum - Tid

Info om fastighetsnära insamling (FNI)

Kommunen inför nu sopsorteringssytemet Fastighetsnära insamling i hela kommunen. Till sommaren ska alla villaägare som önskar, ha möjlighet att ansluta sig. Abonnemanget innebär att varje villaägare får två sopkärl på 370 liter vardera. Varje sopkärl är indelat i fyra fack där, förutom matavfall och restavfall, även hushållsförpackningar och tidningar källsorteras direkt i en separat box.

Lördagen den 12 mars kl 10-12 har kommunen visning av sopbil och de nya sopkärlen utanför Ödestuguskolan. Välkommen dit!

Hitta hitsofie Rotstedt

Via alla