Vi är så glada över byns nya mötesplats, Bagarstugan! Sedan invigningen sommaren 2016 har den besökts av många olika grupper. Bagarstugan har gästats av alltifrån arbetslag, släktsammankomster, byns familjedaghem, ensamkommande flyktingungdomar, läs mer....