Vi är så glada att området vid Bagarstugan och Sockenhuset snart berikas med en lekplats. Vi hoppas att denna kommer att fylla en viktig funktion för såväl hemmavarande barn och föräldrar, besökare på Sommarkvällarna och Bagarstugans alla gästläs mer....