Stimulera språklusten Jenny Brandt som arbetare på biblioteket i Ödestugu har gått en kurs i språklust, för att kunna hjälpa barn som behöver språkstimulans. Hon har även köpt in böcker som är speciellt anpassade för detta. Logopeder kan skrläs mer....

Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltaläs mer....

Nu har Wetternet och deras entreprenör Relacom börjat grävarbeten för att installera fiber till alla 340 fastigheter som beställt anslutning. Arbetet har börjat kring Fagerslätt-Älmvik och allteftersom kommer fem grävlag vara igång. De första fläs mer....