Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltagarna en meningsfull sysselsättning. En kartong för insamlingen står på Ödestugu bibliotek, kom och fyll på den!! Veronica Fransson ombesörjer att allt levereras till Linden.

Stimulera språklusten Jenny Brandt som arbetare på biblioteket i Ödestugu har gått en kurs i språklust, för att kunna hjälpa barn som behöver språkstimulans. Hon har även köpt in böcker som är speciellt anpassade för detta. Logopeder kan skriva böcker på recept, i syfte att träna speciella ljud etc. Så numera finns såväl kunskap och […]

Under en tid har arbetet pågått med att projektera hur fibern ska dras i vårt område och i början av oktober påbörjas grävarbetet. I början av september skickades mer detaljerad info via mail till alla som tecknat sig för fiberanslutning. Om du inte fått detta mail så hör av dig till någon i fiberarbetsgruppen.   […]