Arbetet med grävning av fiber är nu åter igång efter en tids uppehåll. Alla markägare kommer få en separat inbjudan till ett markägarmöte som hålls under vecka 43 och där Jönköpings Energi informerar. Du hittar uppdaterad info på wetternet.se där du söker på din fastighet.

Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltagarna en meningsfull sysselsättning. En kartong för insamlingen står på Ödestugu bibliotek, kom och fyll på den!! Veronica Fransson ombesörjer att allt levereras till Linden.

Stimulera språklusten Jenny Brandt som arbetare på biblioteket i Ödestugu har gått en kurs i språklust, för att kunna hjälpa barn som behöver språkstimulans. Hon har även köpt in böcker som är speciellt anpassade för detta. Logopeder kan skriva böcker på recept, i syfte att träna speciella ljud etc. Så numera finns såväl kunskap och […]