Stimulera språklusten Jenny Brandt som arbetare på biblioteket i Ödestugu har gått en kurs i språklust, för att kunna hjälpa barn som behöver språkstimulans. Hon har även köpt in böcker som är speciellt anpassade för detta. Logopeder kan skriva böcker på recept, i syfte att träna speciella ljud etc. Så numera finns såväl kunskap och […]

Under en tid har arbetet pågått med att projektera hur fibern ska dras i vårt område och i början av oktober påbörjas grävarbetet. I början av september skickades mer detaljerad info via mail till alla som tecknat sig för fiberanslutning. Om du inte fått detta mail så hör av dig till någon i fiberarbetsgruppen.   […]