Naturfotografen Samuel Eskilsson delar med sig av vackra vyer i Ödestugualmanackan 2019. Almanackan säljs bland annat på biblioteket. Intäkterna från almanackan går oavkortat till underhåll och renoveringar av Lanthandeln. Du hjälper oss att hålla Gamla Lanthandeln i gott skick genom att köpa en dekorativ almanacka. Stort tack för det!

Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltagarna en meningsfull sysselsättning. En kartong för insamlingen står på Ödestugu bibliotek, kom och fyll på den!! Veronica Fransson ombesörjer att allt levereras till Linden.