Nu har Wetternet och deras entreprenör Relacom börjat grävarbeten för att installera fiber till alla 340 fastigheter som beställt anslutning. Arbetet har börjat kring Fagerslätt-Älmvik och allteftersom kommer fem grävlag vara igång. De första fastigheterna beräknas bli inkopplade i juli månad. För aktuell status och information om hur arbetet går framåt så gå till wetternet.se […]

Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltagarna en meningsfull sysselsättning. En kartong för insamlingen står på Ödestugu bibliotek, kom och fyll på den!! Veronica Fransson ombesörjer att allt levereras till Linden.

Stimulera språklusten Jenny Brandt som arbetare på biblioteket i Ödestugu har gått en kurs i språklust, för att kunna hjälpa barn som behöver språkstimulans. Hon har även köpt in böcker som är speciellt anpassade för detta. Logopeder kan skriva böcker på recept, i syfte att träna speciella ljud etc. Så numera finns såväl kunskap och […]