Naturfotografen Samuel Eskilsson delar med sig av vackra vyer i Ödestugualmanackan 2019. Almanackan säljs bland annat på adventsmarknaden den 24 november. Vi kommer även i år sälja ett ”Ödestugulotteri” med många fina vinster. Vi drar vinnarna under adventsmarknaden. Intäkterna från almanackan och Ödestugulotterna går oavkortat till underhåll och renoveringar av Lanthandeln. Du hjälper oss att […]

Arbetet med grävning av fiber är nu åter igång efter en tids uppehåll. Alla markägare kommer få en separat inbjudan till ett markägarmöte som hålls under vecka 43 och där Jönköpings Energi informerar. Du hittar uppdaterad info på wetternet.se där du söker på din fastighet.

Linden dagverksamhet i Halmstad återvinner utbrunna värmeljuskoppar. Aluminiumet skickas sedan till Thailand, där blir det till arm- och benproteser. Stearinet och metallplattan i mitten återvinns. Utöver denna miljösatsning får dagverksamhetsdeltagarna en meningsfull sysselsättning. En kartong för insamlingen står på Ödestugu bibliotek, kom och fyll på den!! Veronica Fransson ombesörjer att allt levereras till Linden.